Skládka odpadov

skipmenu
Betón, kamenivo, stavebný materiál ..
..kvalita a Vaša spokojnosť je náš cieľ !
betonarka630x246
slovitrans-lom-zongor-meniaci-upr.3d
nakladace-fimy-slovitrans-630-meniaci-upr.
drvenie-kameniva-header2
header-specialna-nakladka
betonove-cerpadlo-pumi-header
betonovy-recyklat-header-3d
header-vozovy-park
Slovitrans ponuka

 

mapa stránky beton-kamenivo.sk

 
expedícia: +421907 10 48 70
p.Palcútová: +421917 445 527
 
otvaracie-hodiny

OTVÁRACIE HODINY :
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.30
Sobota: podľa potreby
Facebook

Naša stránka Google+

Google+


tomenu

takto-sa-drvia-odpadyFirma Slovitrans disponuje najmodernejšími zariadeniami na zhodnocovanie stavebných odpadov.

Na základe riadnych povolení OÚŽP v Novom Meste nad Váhom a KÚŽP v Trenčíne v našej prevádzke je možné uložiť nasledovné odpady (druhy):

 
  • 17 01 01 (betón)
  • 17 01 02 (tehly)
  • 17 01 03 (obkladačky, dlaždice)
  • 17 01 07 (zmesi betónu, tehál, dlaždíc)
  • 17 03 02 (bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01)
  • 17 05 04 (zemina a kamenivo)
  • 17 05 06 (výkopová zemina)
  • 17 05 08 (štrk zo železničného zvršku iné ako uvedený v 17 05 07)
  • 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03)

priestory-firmyDisponujeme dostatočne veľkými plochami na zber, triedenie a recykláciu pre stavebný odpad, čím sú vytvorené veľké rezervy pre prípadné požiadavky na nárast kapacít spracovania odpadov.

 

 

Galéria
tomenu