Poradňa Betón a kamenivo

skipmenu
Betón, kamenivo, stavebný materiál ..
..kvalita a Vaša spokojnosť je náš cieľ !
betonarka630x246
slovitrans-lom-zongor-meniaci-upr.3d
nakladace-fimy-slovitrans-630-meniaci-upr.
drvenie-kameniva-header2
header-specialna-nakladka
betonove-cerpadlo-pumi-header
betonovy-recyklat-header-3d
header-vozovy-park
Slovitrans ponuka

 

mapa stránky beton-kamenivo.sk

 
expedícia: +421907 10 48 70
p.Palcútová: +421917 445 527
 
otvaracie-hodiny

OTVÁRACIE HODINY :
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.30
Sobota: podľa potreby
Facebook

Naša stránka Google+

Google+


tomenu
Úspešnosť nášho podnikania podčiarkuje nielen certifikovaná kvalita ponúkaných výrobkov, ale aj vysoká úroveň v oblasti poradenstva a dopravných služieb.
 
ČASTÉ OTÁZKY:
 
Aký materiál použiť na spevnenie ciest a zavážku? Na spevnenie sa používa drvený kameň 0/63 A, drvený kameň 0/32 alebo 0/63,
betónový a asfaltový recyklát.

Aký materiál použiť na zásyp potrubí a káblov? Na zásyp sa používa piesok, drvený kameň 0-4.
Aký materiál použiť na drenáž? Na drenáž sa používa drvený kameň 8-16 a drvený kameň 16-32.
Aký materiál použiť na potery podláh? Na potery sa používa štrk 0-4.
Aký materiál sa používa na betónovanie? Na betónovanie sa používa štrk 0-22.
Aký materiál sa používa pod zámkovú dlažbu? Pod zámkovú dlažbu sa používa drvený kameň 4-8.
Z čoho sa skladá betón? Betón je zložený z cementu, hrubého a drobného kameniva, vody s prísadami a prímesami, alebo bez nich, ktorý získa svoje vlastnosti hydratáciou cementu.
Aká je najlepšia metóda ošetrenia betónu? Najlepšou metódou ošetrenia betónu je ponechanie betónu v debnení.

Kedy kropiť betón? Betón sa kropí pri vyššej vzdušnej teplote a kropí sa betón dostatočne zatvrdnutý. Potom treba udržovať betón vlhký počas celej doby ošetrenia.
Môže sa betón natierať? Na natieranie betónu treba použiť špeciálnu farbu na betón, aby bol p
Kedy vznikajú trhliny v betóne? Trhliny v betóne vznikajú napr. ak teplota betónu je vyššia ako teplota okolia , príliš rýchlym odparovaním povrchovej vody, pokúsiť sa zhutňovať rovnomerne.
Odporúča sa betónovať pri nižších teplotách ovzdušia? Pri nižších teplotách, pokiaľ sa zahrieva priestor na betonáž sa používa cement vyššej pevnostnej triedy, alebo sa betón zakrýva.
Aká výstuž sa používa? Ako výstuž sa používa hlavne betonárska oceľ a konštrukčná oceľ.
 
 
Tu nájdete hlavné zásady pri zhotovení
dláždených plôch:
 

Aké by malo byt zloženie podkladu
pod dlažby:
 
   

Využitie stavebných materiálov:

 
Štrkopiesok riečny 0/4 :
-vhodný na potery, podlahy (hrúbka max. 5. cm)
ŠTRKOPIESOK RIEČNY 0/4
- vhodný na potery, podlahy (hrúbka max. 5cm)
ŠTRKOPIESOK RIEČNY 0/22
- vhodný na betonáž základov, do zalievacích tvárnic, vencov, na betónovanie základnej dosky
DRVENÝ KAMEŇ 0/4
- vhodný na obsypy inžinierskych sietí
DRVENÝ KAMEŇ 4/8
- vhodný materiál na spevnenie stavebných plôch, ako aj podsypový materiál pod zámkovú dlažbu
DREVNÝ KAMEŇ 8/16
DRVENÝ KAMEŇ 16/32
- vhodný materiál do násypov a podsypov, na spevnenie stavebných plôch a pozemných komunikácií.
DRVENÝ KAMEŇ 0/63
- vhodný ako výplň podlažia pod stavby (nie do blata)
- vhodný na opravu ciest
LOMOVÝ KAMEŇ
- vhodný ako základový a murovací materiál, dodáva sa triedený alebo netriedený
DRVENÝ BETÓNOVÝ RECYKLÁT
- vhodný na spevnenie plôch - hlavne do blata, keď je mokro
DRVENÝ ASFALTOVÝ RECYKLÁT
- vhodný na úpravu ciest
tomenu